NA STRÁNKE SA MOMENTÁLNE PRACUJEEE studio

Electrical Engineering studio, s.r.o.

Spoločnost zapísaná v obchodnom registri:
Okresný súd Prešov, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 22404/P

Udavské 273
067 31 UDAVSKÉ

Kancelária :
Kukorelliho 1505/52
066 01 HUMENNÉ

Tel.: +421 (0)57 - 7756 392
Mobil : +421 (0)905 - 289 124
web : www.eestudio.sk
mail : zahumensky@eestudio.sk
Skype : elzahumensky

Fakturačné údaje :
IČO : 45 332 231
DIČ : 2022938115
IČ DPH : SK2022938115
Banka : VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2693633255/0200